כבלי כח בדרך כלל מורכבים מאחד או יותר מוליכים עם מבודדים ועיטוף מיוחד המשמשים להולכת חשמל.