IPC610 הוא התקן הנמצא בשימוש הנרחב ביותר בתעשיית ייצור המכלולים האלקטרונית. הסטנדרט מציין כי עובדי קו הייצור שלנו עברו את כלל ההשתלמויות והקורסים בכדי להבטיח ללקוחותינו מקצועיות ללא פשרות. כמו כן, התקן מספק הוכחה למוניטין הבינלאומי של טרנספרו כספק מוצרי קצה מן האיכות והאמינות הגבוהה ביותר העומדים בכלל הקריטריונים הרגולטוריים בתחום ייצור מכלולים אלקטרו מכניים, חיווט ורתמות.

IPX/WHMA 620 הוא תקן הקונצנזוס הראשון בענף עבור ייצור רתמות, כבלים, חיווט והתקנה. התקן ממחיש את מחויבותה של טרנספרו לדרישות לקוחותיה ומספק הכרה, לגיטימציה וערך מוסף למקצועיות ואיכות מוצרינו ברחבי תעשיית האלקטרוניקה.

IPC620Small