ISO13485 הוא תקן בקרת האיכות הבינלאומי לארגונים המייצרים, מתקינים, מפיצים או נותנים שירות לציוד רפואי. התקן מעיד כי לטרנספרו היכולת לעמוד בדרישות הנוקשות ביותר לתכנון וייצור של מכשור רפואי לשביעות רצון לקוחותינו. דרך יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות אנו:

• אוספים ומנתחים מדדים ויעדים לשיפור.

• מבצעים התאמות לדרישות השוק ומוסמכים לספק את מוצרינו בתעשייה הרפואית.

• מניעים תהליכים ותוכניות שיפור. 

• מתעלים לטובת לקוחותינו תהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.

• מוכיחים פעם אחר פעם עקיבות לכל אורך שרשרת הייצור מרמת החומר ועד לרמת המוצר המוגמר.

 

ISO14385